Jak zastosować artykuł 12/561/2006

Artykuł 12 rozporządzenia 561/2006 dopuszcza możliwość odstępstwa od standardowych przepisów dotyczących odpoczynku i czasu prowadzenia pojazdu, pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia kierowcy dojazd do odpowiedniego miejsca postoju. O czym mówi ten artykuł? Jakie kary grożą za jego naruszenie? Jak opisać przekroczenie czasu jazdy i pracy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu!

O czym mówi artykuł 12/561/2006?

Art. 12/561/2006 to przepis, który daje kierowcom prawo do odstąpienia od wymogów dotyczących minimalnego okresu odpoczynku i maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w celu znalezienia bezpiecznego miejsca postoju. Ale jest tu ukryty pewien haczyk – odstępstwo jest dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6-9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach kierowca może także odstąpić od art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2, przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.

Na tych samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Kiedy stosuje się artykuł 12/561/2006?

Artykuł 12/561/2006 stosuje się wtedy, gdy zaskoczą Cię niespodziewane okoliczności, takie jak np. ekstremalne warunki pogodowe czy poważny wypadek drogowy. Mówimy więc o zdarzeniach, które uniemożliwiają Ci przestrzeganie standardowych przepisów dotyczących odpoczynku i czasu prowadzenia pojazdu.

Kierowca zawodowy może więc powołać się na artykuł 12, kiedy przekroczy czas prowadzenia pojazdu bez przerwy ponad 4,5 godziny lub przekroczy ponad 9 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu. Podobnie rzecz wygląda, jeśli kierowca jest zmuszony skrócić bądź przerwać swój dzienny lub tygodniowy odpoczynek.

Pamiętaj, że zastosowanie artykułu 12/561/2006 jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przekroczenie nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu!

Konsekwencje naruszenia artykułu 12/561/2006 WE

Wydłużony czas jazdy oznacza, że kierowca przekracza maksymalny dozwolony czas prowadzenia pojazdu bez wymaganego okresu odpoczynku. Skrócony okres odpoczynku to sytuacja, gdy kierowca nie korzysta z pełnego wymaganego czasu odpoczynku. Naruszenie tych zasad jest skrupulatnie karane.

Jak opisać przekroczenie czasu jazdy i pracy?

Kierowca powinien rzetelnie i dokładnie opisać rewers wykresówki lub wydruk z tachografu cyfrowego i podać przyczynę powstania naruszenia. Powinien wskazać, że:

  • Naruszenie powstało w celu dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju,
  • Naruszenie powstało dla zabezpieczenia mienia, pojazdu lub osób,
  • Naruszenie powstało z przyczyny nieoczekiwanej (np. korek drogowy, złe warunki pogodowe, brak miejsca na parkingu, wypadek drogowy, nieoczekiwany objazd).

Jak uniknąć kary za wydłużony czas jazdy lub skrócony odpoczynek?

Najważniejszą strategią jest staranne planowanie trasy i czasu podróży. Firma transportowa powinna uwzględniać regularnie występujące korki, bieżące warunki atmosferyczne i dostępność odpowiednich miejsc postojowych na trasie przejazdu. Każdy kierowca zawodowy powinien znać te przepisy i przestrzegać ich, nawet w obliczu nieprzewidzianych okoliczności. Ważne jest również, aby kierowcy zawodowi nie szukali ,,oszczędności czasowych” kosztem przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu.

Zrozumienie i prawidłowe zastosowanie artykułu 12/561/2006 WE przez kierowców zawodowych jest kluczowe dla uniknięcia nikomu niepotrzebnych kar. Wiedza na ten temat powinna być przekazywana podczas szkoleń i regularnie odświeżana. Natomiast zarządzający czasem pracy powinni regularnie sprawdzać, czy ich kierowcy stosują się do tych wytycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Czym są „wyścigi słoni” na drogach?

Wyścigi słoni, choć określenie brzmi nieco humorystycznie, odnoszą się do poważnego problemu…

Drabina do cystern – kompleksowa obsługa pojazdów wielkogabarytowych

Czy wiesz, że branża TSL w Polsce generuje 6% PKB? Szacuje się,…

Kredyt hipoteczny dla kierowcy zawodowego na dietach – co warto wiedzieć?

Dochód przy kredycie hipotecznym jest podstawową kwestią, od której zależy zdolność kredytowa.…

W jaki sposób zorganizować międzynarodowy transport chłodniczy, który będzie bezpieczny dla przewożonego ładunku?

Organizacja międzynarodowego transportu chłodniczego jest kluczowa dla bezpieczeństwa i zachowania jakości przewożonych…