karta kierowcy

Karta kierowcy do tachografu to plastikowa karta z wbudowanym mikroprocesorem, która zapisuje w swojej pamięci działania osoby siedzącej za kierownicą pojazdu ciężarowego. Właściciele takich pojazdów muszą bezwzględnie wyposażyć każdy pojazd w tachograf. Rozporządzenie UE nr 165/2014, czyli przepisy dotyczące tachografów stosowanych w transporcie drogowym, wskazuje, że to urządzenie koniecznie powinno być zainstalowane we wszystkich pojazdach o masie powyżej 3,5 t, które są stosowane w transporcie drogowym.

Karta kierowcy do tachografu cyfrowego

Kierowcy zawodowi pracujący w firmach transportowych, często nie wiedzą do czego służy karta kierowcy do tachografu. Karta kierowcy zapewnia identyfikację i uwierzytelnienie kierowcy za pomocą środków szyfrujących (kryptograficznych), a także przechowuje dane dotyczące pracy kierowcy zawodowego.

Karta kierowcy wydawana jest zawsze dla konkretnej osoby. Jedna osoba może posiadać tylko jedną kartę kierowcy. Karta do tachografów wydawana jest w postaci plastikowego nośnika z wbudowanym microchipem. Wszystkie informacje przechowywane na karcie są szyfrowane.

Plastikowe certyfikaty różnią się w zależności od urządzenia, w które wyposażony jest pojazd. Jeżeli w kabinie pasażerskiej zamontowane jest urządzenie spełniające wymagania Umowy Europejskiej, wówczas wydawana jest karta kierowcy według europejskiego standardu kart AETR.

W rozporządzeniu UE nr 165/2014 opisano również zasady dotyczące kart kierowców:

Kierowca musi posiadać kartę kierowcy wydaną przez właściwy organ państwa UE, o okresie ważności nieprzekraczającym pięciu lat. Taka karta jest wzajemnie uznawana przez wszystkie państwa UE.

Za prawidłowe użytkowanie cyfrowych tachografów i kart kierowcy odpowiadają przedsiębiorstwa transportowe i kierowcy. Zabrania się fałszowania, ukrywania, likwidowania i niszczenia danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych w tachografie lub na karcie kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z tachografu.

Przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni w zakresie prawidłowego działania tachografów, i nie udzielają kierowcom żadnych zachęt, które mogłyby skłaniać ich do niewłaściwego używania tachografów.

W razie wadliwego działania tachografu przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do jego naprawy przez zatwierdzonego instalatora tak szybko, jak pozwalają na to okoliczności, a kierowca ma obowiązek prowadzenia w tym czasie ręcznego rejestru czynności.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2020/1054 wykresówka i karta kierowcy nie mogą być wyjęte z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że ich wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów lub jest konieczne do wprowadzenia symbolu państwa po przekroczeniu granicy.

Wniosek o kartę kierowcy – jak wyrobić kartę kierowcy?

Aby wyrobić kartę kierowcy należy złożyć wniosek o jej wydanie do właściwego organu państwa. W Polsce tymi kartami zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać drogą pocztową na adres PWPW, ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa lub online korzystając z podpisu kwalifikowanego.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby złożyć kompletny wniosek o wydanie karty kierowcy?

 • formularz z uzupełnionymi danymi osobowymi;
 • zdjęcie zgodne z wymaganiami;
 • skan Twojego odręcznego podpisu;
 • skan Twojego prawa jazdy (jeśli zostało wydane w innym kraju niż Polska);
 • kopia lub skan świadectwa kierowcy;
 • skan oświadczenia o normalnym miejscu zamieszkania;
 • skan oświadczenia o posiadaniu ważnego prawa jazdy;
 • skan oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym przewozy drogowe;
 • oświadczenie o utracie karty (jeśli ją zgubiłeś/straciłeś)
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji (jeśli została skradziona)

Jakie dane zawarte są na karcie kierowcy?

 • imię i nazwisko kierowcy
 • data urodzenia kierowcy
 • data wydania i data ważności karty kierowcy
 • dane podmiotu wydającego kartę kierowcy
 • numer PESEL kierowcy
 • numer prawa jazdy kierowcy
 • numer karty kierowcy
 • zdjęcie kierowcy
 • podpis kierowcy
 • kraj rejestracji karty kierowcy

Ile kosztuje karta kierowcy i jak długo jest ważna?

Karta kierowcy kosztuje aktualnie 172,20 zł brutto. Produkcja karty kierowcy trwa od około 10 do 25 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku przez PWPW. Karta ważna jest przez okres pięciu lat. Możesz jednak wnioskować o wydanie kolejnej karty wcześniej. Sytuacji w których możesz skorzystać z tego prawa jest kilka. Możesz zgłosić się po nową kartę jeśli poprzednią zgubiłeś, została Ci skradziona, zmieniłeś dane osobowe/dane korespondencyjne. karta kierowcy nie działa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Opłaty za parkowanie – jak nie przepłacić?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś przepłacić za parking dla swojej ciężarówki? Jeśli…

Uniwersalne oprogramowanie wagowe – te cechy są kluczowe

Prowadzisz działalność gospodarczą i wahasz się, jaki program do wagi samochodowej wybrać?…

Tachografy inteligentne II generacji – jak zmieniają branżę transportową?

Wprowadzenie obowiązkowego korzystania z tachografów inteligentnych drugiej generacji drugiej wersji (G2V2) oznacza…

Czym są „wyścigi słoni” na drogach?

Wyścigi słoni, choć określenie brzmi nieco humorystycznie, odnoszą się do poważnego problemu…