ile może wystawać ładunek

Przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym precyzyjnie określają, jak daleko ładunek może wystawać poza obrys pojazdu oraz jak powinien być oznakowany, aby zapewnić wszystkim uczestnikom ruchu bezpieczeństwo na drodze. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować surowymi karami, dlatego ważne jest, aby każdy przewoźnik oraz kierowca zawodowy miał pełną świadomość obowiązujących w Polsce przepisów. 

Przewożenie ładunku wystającego z boku pojazdu

Ładunek wystający z boku pojazdu nie powinien powodować przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdu, która wynosi 2,55 metra. Jeżeli sam pojazd osiąga już maksymalną szerokość, ładunek może wystawać maksymalnie o 23 cm z jednej strony, a całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 3 metrów.

Przewożenie ładunku wystającego z przodu pojazdu

Maksymalna odległość, na jaką może wystawać ładunek z przodu pojazdu, wynosi 0,5 metra od przedniej krawędzi pojazdu lub 1,5 metra od siedzenia kierowcy.

Przewożenie ładunku wystającego z tyłu pojazdu

W przypadku wystawania ładunku z tyłu pojazdu, maksymalna odległość wynosi 2 metry. Istnieje jednak wyjątek dla przewozu drewna długiego, gdzie dopuszczalne jest wystawanie ładunku na odległość do 5 metrów.

Jak prawidłowo oznaczyć wystający ładunek?

Aby zminimalizować ryzyko wypadków drogowych, konieczne jest odpowiednie oznaczenie wystającego ładunku. Oto, jak należy to zrobić:

  1. Z boku: Najbardziej wystająca krawędź ładunku z boku pojazdu powinna być oznaczona pomarańczową chorągiewką o wymiarach 50 x 50 cm. Dodatkowo, w warunkach słabej widoczności, należy zastosować białe światło odblaskowe skierowane do przodu oraz czerwone światło i czerwone światło odblaskowe skierowane do tyłu.
  2. Z przodu: Ładunek wystający z przodu pojazdu powinien być oznaczony pomarańczową chorągiewką lub dwoma pasami białymi i dwoma pasami czerwonymi. W warunkach słabej widoczności, zalecane jest dodatkowe zastosowanie białego światła umieszczonego na najbardziej wystającej części ładunku.
  3. Z tyłu: Oznakowanie ładunku wystającego z tyłu powinno obejmować pasy białe i czerwone umieszczone na ładunku, tarczy na jego tylnej płaszczyźnie lub na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej. W warunkach słabej widoczności, zaleca się dodatkowe umieszczenie czerwonego światła oraz czerwonego światła odblaskowego na najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
  4. Przewóz drewna długiego: W przypadku przewozu drewna długiego, dopuszczalne jest oznakowanie końca ładunku pomarańczową chorągiewką lub tarczą.

Przewożenie wystających ładunków wymaga zrozumienia i przestrzegania obowiązujących przepisów, aby uniknąć wysokich kar oraz zwiększyć bezpieczeństwo ładunku. Koniecznie zapoznaj się z ustawą Prawo o ruchu drogowym, aby uzyskać dokładne informacje na ten temat!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Uniwersalne oprogramowanie wagowe – te cechy są kluczowe

Prowadzisz działalność gospodarczą i wahasz się, jaki program do wagi samochodowej wybrać?…

Tachografy inteligentne II generacji – jak zmieniają branżę transportową?

Wprowadzenie obowiązkowego korzystania z tachografów inteligentnych drugiej generacji drugiej wersji (G2V2) oznacza…

Czym są „wyścigi słoni” na drogach?

Wyścigi słoni, choć określenie brzmi nieco humorystycznie, odnoszą się do poważnego problemu…

Drabina do cystern – kompleksowa obsługa pojazdów wielkogabarytowych

Czy wiesz, że branża TSL w Polsce generuje 6% PKB? Szacuje się,…