faktoring dla firmy transportowej

Faktoring dla firmy transportowej ma bardzo duże znaczenie w handlu międzynarodowym i usługa ta jest nie do przecenienia w dzisiejszej rzeczywistości. Korzystanie z dobrodziejstw faktoringu w branży transportowej, od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem właścicieli firm transportowych. To właśnie firmy transportowe bardzo często spotykają się z problemami związanymi z zatorami płatniczymi, które spowodowane są najczęściej opóźnieniami w zapłacie faktur przez kontrahentów.

Jako, że to firmy działające w wysoce konkurencyjnych segmentach rynku są szczególnie zainteresowane tego typu usługami. Faktoring otwiera wyjątkowe możliwości dla firm transportowych.

Faktoring dla transportu – czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa świadczona przez firmę faktoringową (faktora) na rzecz klienta (faktoranta), która polega na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Skorzystanie z usług firmy faktoringowej zapewnia ochronę przed ryzykiem braku zapłaty przez nielojalnego kontrahenta.

Jeśli interesują Cię takie treści, koniecznie sprawdź: https://zaprojektujbiznes.pl/

Faktoring dla firmy transportowej dedykowany jest zarówno dla przewoźników krajowych, jak i międzynarodowych (o faktoringu międzynarodowym piszemy w dalszej części artykułu). Faktoring dla branży transportowej zapewnia otrzymanie finansowania zaraz po wykonaniu usługi (w tym przypadku frachtu). Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolne cele, np. zatankowanie kolejnych pojazdów we flocie, raty leasingowe, ubezpieczenie samochodu ciężarowego, pensje dla pracowników czy obsługę nowych zleceń.

Najlepszy faktoring dla firmy transportowej 2023

Firmy faktoringowe zajmują się finansowaniem faktoranta, prowadzą rozliczenia związane z wierzytelnościami oraz przejmują na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta (dłużnika). Co więcej, branża usług faktoringowych, w przeciwieństwie do wielu innych branż okazała się bardzo dobrze przygotowana na pandemię. Wysoki poziom digitalizacji tego biznesu umożliwił szybkie dostosowanie się do nowych warunków panujących na rynku. 

Faktoring międzynarodowy dla branży transportowej

Faktoring międzynarodowy dla firmy transportowej realizuje te same cele co tradycyjny faktoring lokalny – ma przede wszystkim zaspokoić potrzebę klienta w zakresie kapitału obrotowego. Od klasycznego schematu różni się przede wszystkim tym, że umożliwia firmom prowadzącym działalność w zakresie handlu zagranicznego uzyskanie finansowania transakcji z partnerami zagranicznymi.

Znaczenie rozumienia faktoringu międzynarodowego jako usługi finansowej wynika z konwencji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z 28.05.1988 r. (tzw. konwencja ottawska). Zgodnie z tym dokumentem faktoring jest operacją, w której dostawca może przenieść na faktora wierzytelności pieniężne wynikające z umów sprzedaży towarów zawartych pomiędzy dostawcą a jego klientami (dłużnikami).

Czytaj również:  Jaką nawigację do samochodu ciężarowego wybrać? - ranking 2024

Faktoring transportowy – co to jest?

Faktoring działa w obwodzie trójstronnej współpracy następujących stron:

  • Sprzedawca produktów, usług (faktorant).
  • Nabywca produktów lub usług (kontrahent-dłużnik).
  • Faktor (firma faktoringowa).

Faktorant oraz jego kontrahent są sprawdzani przez firmę faktoringową. Analizowane są fakty naruszenia umów, jeśli takie miały miejsce w przeszłości. Firma faktoringowa sprawdza też poprawność podanych danych, umowy dotyczące transakcji pomiędzy przyszłym faktorantem a dłużnikiem oraz ocenia ewentualne ryzyko wynikające z tej transakcji.

Sporządzona zostaje pełna dokumentacja, po czym faktorant oraz faktor podpisują umowę faktoringową, która zawiera wszystkie warunki współpracy. Do głównych warunków umowy należą: przedmiot umowy, tryb wypłaty środków i cesja praw do wierzytelności. Obowiązkowo zapisane są prawa/obowiązki stron umowy, stopień ich odpowiedzialności, okres obowiązywania umowy faktoringowej, sytuacje związane z siłą wyższą, koszty faktoringu oraz model rozliczeń.

Faktoring transportowy – na czym polega?

Udało się! Nasza firma transportowa podpisała umowę z firmą faktoringową. Co teraz? Firma transportowa dostarcza ładunek/fracht do kontrahenta, po czym informuje o tym faktora (firmę faktoringową). Skuteczność dostawy wymaga dowodów w postaci dokumentów (dowód dostawy, list przewozowy, faktura). Następnie faktor finansuje faktoranta w uzgodnionej kwocie, zgodnie z warunkami umowy.

Czytaj również:  Jaką nawigację do samochodu ciężarowego wybrać? - ranking 2024

Faktoring dla firmy transportowej- ile kosztuje?

W wielu firmach faktoringowych, za sfinansowanie pierwszej faktury nie zapłacisz nic! Takie promocje pozwalają dokładnie sprawdzić firmę faktoringową przed podpisaniem dłuższej umowy o współpracy. Opłata serwisowa to najczęściej % od wartości frachtu. W sieci można znaleźć oferty zaczynające się od 2% do 6% wartości ładunku.

Rozwój usług faktoringowych w Polsce 2023

Klienci wspierani przez firmy faktoringowe, którzy korzystają z usług faktoringowych i włączyli go już jakiś czas temu w swój model biznesowy, wolą nie rezygnować z tego instrumentu finansowego. Dla wszystkich uczestników rynku jest lepiej, gdy w uzupełnianie kapitału obrotowego na rynku zaangażowani są ci, którzy wiedzą, jak to zrobić najlepiej. Nie tylko banki, ale właśnie również firmy faktoringowe. Być może niedługo zobaczymy działania wspierające polską branżę faktoringową. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Opłaty za parkowanie – jak nie przepłacić?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś przepłacić za parking dla swojej ciężarówki? Jeśli…

Uniwersalne oprogramowanie wagowe – te cechy są kluczowe

Prowadzisz działalność gospodarczą i wahasz się, jaki program do wagi samochodowej wybrać?…

Tachografy inteligentne II generacji – jak zmieniają branżę transportową?

Wprowadzenie obowiązkowego korzystania z tachografów inteligentnych drugiej generacji drugiej wersji (G2V2) oznacza…

Czym są „wyścigi słoni” na drogach?

Wyścigi słoni, choć określenie brzmi nieco humorystycznie, odnoszą się do poważnego problemu…