cmr

Międzynarodowy List Przewozowy po raz pierwszy został użyty w Hiszpanii w XIV wieku. Już wtedy właściciele statków zobowiązani byli do sporządzenia listy towarów znajdujących się na pokładzie. Szukasz informacji na temat Międzynarodowego Listu Przewozowego (CMR)? Świetnie trafiłeś!

Czym jest Międzynarodowy List Przewozowy (CMR)?

Międzynarodowy List Przewozowy (CMR) to kluczowy w transporcie dokument, potwierdzający zawarcie umowy na przewóz ładunku pomiędzy stronami umowy. Jest to swoiste zabezpieczenie wystawione przez przewoźnika dla właściciela towaru. To właśnie ten dokument potwierdza również własność produktów, które mają być przewożone przez przewoźnika. Z listu przewozowego wynika również zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia towaru zgodnie z umową.

Zgodnie z konwencją CMR – międzynarodowy list przewozowy sporządzany jest za każdym razem w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz zachowuje nadawca, egzemplarz drugi otrzymuje odbiorca ładunku, natomiast trzeci należy do przewoźnika. Każda kopia musi zostać podpisana oraz opieczętowana przez przedstawiciela przewoźnika oraz przedstawiciela nadawcy ładunku.

Międzynarodowy List Przewozowy (CMR) jest zabezpieczeniem, które wystawia się na każdy ładunek, niezależnie od tego, czy transport odbywa się drogą lądową, czy też drogą morską. Musi on jasno określać stan ładunku, liczbę sztuk, wagę i inne cechy przewożonego towaru. Na liście przewozowym musi być podana wartość transportu, ponieważ przewoźnik będzie musiał wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody powstałe podczas transportu.

Przedstawiciele firmy transportowej potwierdzają w liście przewozowym odbiór towaru oraz wpisują zastrzeżenia dotyczące jego ewentualnych uszkodzeń, jak i braków. Na odwrocie dokumentu można natomiast znaleźć warunki dostarczenia towaru przez przewoźnika.

Jakie funkcje spełnia Międzynarodowy List Przewozowy (CMR)?

Międzynarodowy List Przewozowy pełni rolę urzędowego pokwitowania dla właściciela towaru, potwierdzającego, że towar znajduje się np. w określonym samochodzie ciężarowym, statku lub samolocie lub został oddany pod opiekę przewoźnikowi w celu dalszego transportu.

Międzynarodowy List Przewozowy (CMR) spełnia również kilka innych funkcji, takich jak:

 • potwierdza zawarcie umowy pomiędzy przewoźnikiem a właścicielem towaru,
 • wskazuje osobę lub organizację, która jest właścicielem towaru,
 • wskazuje osoby uprawnione do przewozu jak i odbioru towaru,
 • udziela informacji o towarach, które są/mają być przewożone oraz je zabezpiecza

Jeżeli przewoźnik narusza warunki dostawy, właściciel lub odbiorca ładunku, mogą zwrócić się do sądu, w celu dochodzenia praw określonych w liście przewozowym.

Co musi znaleźć się w Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)?

 • data oraz miejsce wystawienia listu przewozowego,
 • nazwa nadawcy oraz adres miejsca, z którego towar ma być odebrany i załadowany,
 • nazwa odbiorcy oraz adres miejsca, do którego ma być dostarczony ładunek,
 • nazwa oraz dane adresowe przewoźnika,
 • lokalizacja oraz data przyjęcia towaru do przewozu przez przewoźnika,
 • dane szczegółowe dotyczące przewożonych towarów – określenie rodzaju wysyłanych towarów,
 • dane szczegółowe dotyczące przewożonych towarów – określenie sposobu pakowania wysyłanych towarów,
 • dane szczegółowe dotyczące przewożonych towarów – pełne informacje o wysyłanych towarach niebezpiecznych,
 • dane szczegółowe dotyczące przewożonych towarów – ilość wysyłanych towarów oraz ich waga brutto
 • wyszczególnienie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem usługi przewozu przez przewoźnika,
 • instrukcje dla przewoźnika,
 • oświadczenia
MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Jaką nawigację do samochodu ciężarowego wybrać? – ranking 2022

Spis treści Najlepsze nawigacje do ciężarówki 2022 – TL;DRJaką nawigację dla ciężarówki…

Co to jest tachograf cyfrowy i jak działa?

Spis treści Czym jest tachograf cyfrowy?Tachograf cyfrowy vs Tachograf analogowyPrzepisy dotyczące czasu…

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego 2022 bez tajemnic

Spis treści Ubezpieczenie samochodu ciężarowego – ile kosztuje?Zakres ubezpieczenia samochodu ciężarowegoOd czego…

Sprzedaż pojazdów ciężarowych w 2022 roku

Spis treści Sprzedaż ciężarówek 2022Sprzedaż samochodów ciężarowych – jakie PKD?Popularne ciągniki siodłoweTransport…