CARGO jest jednym z kluczowych terminów w branży transportu i logistyki. Cargo, w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego, oznacza ,,ładunek” lub ,,towar”. W kontekście transportu oznacza wszelkie dobra materialne lub produkty, które są przewożone z jednego miejsca do drugiego.

карго є одним з ключових термінів у галузі транспорту та логістики. У прямому перекладі з англійської мови слово “Cargo” означає ,,вантаж” або ,,товар”. У контексті транспорту воно відноситься до будь-яких матеріальних товарів або продуктів, які перевозяться з одного місця в інше.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

ADR

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Została ona opracowana w…

Eksport

Eksport, czyli wywóz towarów za granice kraju, w którym zostały wyprodukowane, to…

Hub

Hub to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w procesie transportu i logistyki.…