CARGO jest jednym z kluczowych terminów w branży transportu i logistyki. Cargo, w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego, oznacza ,,ładunek” lub ,,towar”. W kontekście transportu oznacza wszelkie dobra materialne lub produkty, które są przewożone z jednego miejsca do drugiego.

карго є одним з ключових термінів у галузі транспорту та логістики. У прямому перекладі з англійської мови слово “Cargo” означає ,,вантаж” або ,,товар”. У контексті транспорту воно відноситься до будь-яких матеріальних товарів або продуктів, які перевозяться з одного місця в інше.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

ADR

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Została ona opracowana w…

Eksport

Eksport, czyli wywóz towarów za granice kraju, w którym zostały wyprodukowane, to…

Hub

Hub to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w procesie transportu i logistyki.…