Hub to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w procesie transportu i logistyki. Jest to przestrzeń, w której ładunki są zbierane, sortowane, przeładowywane i dystrybuowane do określonych obszarów. Możemy spotkać huby przede wszystkim w kontekście portów morskich i portów lotniczych, gdzie odbywa się przekładanie kontenerów z jednego statku lub samolotu na inny. Są one strategicznie zlokalizowane, aby umożliwić efektywne i szybkie wysyłanie towarów w różne kierunki.

Хаб це місце, яке відіграє ключову роль у процесі транспорту та логістики. Це простір, де вантажі збираються, сортуються, перевантажуються та розподіляються до визначених областей. Головним чином хаби можна зустріти у контексті морських та повітряних портів, де відбувається переміщення контейнерів з одного судна або літака на інше. Вони розташовані стратегічно, щоб забезпечити ефективну та швидку доставку товарів у різних напрямках.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

ADR

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Została ona opracowana w…

Eksport

Eksport, czyli wywóz towarów za granice kraju, w którym zostały wyprodukowane, to…

Cargo

CARGO jest jednym z kluczowych terminów w branży transportu i logistyki. Cargo,…